4/ZOW/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji dwóch zadań:

  • zadanie 1 /I etap: Opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej,
  • zadanie 2 / II etap: Zarządzanie projektem, wraz z koordynowaniem działań projektowych,

dla projektu z funduszy Unii Europejskiej „Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzętowe w celu zwiększenia efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem skutków kryzysu SARS-Cov-2”.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast