6/ZOW/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia.

  1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji dwóch zadań:

1.1  zadanie 1: wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej Nadzoru) w zakresie prowadzonych robót budowlanych dotyczących budowy budynku Działu Laboratoryjnego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego,

1.2  zadanie 2: wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej Nadzoru) w zakresie prowadzonych robót budowlanych dotyczących remontu adaptacyjnego pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją dawców krwi oraz miejscową przebudową wybranych elementów konstrukcyjnych i budowlanych oraz zainstalowaniem małego dźwigu towarowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast