KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 02/2021/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie jednoczesnego wykonywania badań wirusów: RNA-HCV, DNA-HBV,  RNA-HIV w materiale pobranym od dawców krwi.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 19-03-2021 roku. Termin składania ofert: 25-03-2021 roku, do  godz. 13:00. Data otwarcia ofert: 25-03-2021roku, godz. 13:15.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 01/2021/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie jednoczesnego wykonywania badań wirusów: RNA-HCV, DNA-HBV,  RNA-HIV w materiale pobranym od dawców krwi.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 4-03-2021 roku. Termin składania ofert: 18-03-2021 roku, do  godz. 13:00. Data otwarcia ofert: 18-03-2020 roku, godz. 13:15.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

13/ZO/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

12/ZO/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu dla promocji krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

11/ZO/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę kalendarzy trójdzielnych na 2022 rok.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast