Dostawa i montaż mebli dla Działu Laboratoryjnego oraz Działu Dawców i Pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Numer postępowania 13/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00349671/01 z dnia 2023-08-10

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

13/ZO/2023/REACT

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Postępowanie jest prowadzone w internetowej bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161213https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161209

Dostawa zestawów do pobierania UKKP (płytek krwi).

14/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę zestawów do pobierania UKKP (płytek krwi).

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa zestawów do inaktywacji patogenów chorobotwórczych w osoczu wraz z najmem urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania procedury.

Numer postępowania 11/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00284080/01 z dnia 2023-06-30

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Usługa odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów medycznych oraz innych odpadów wytwarzanych przez Zamawiającego.

12/ZO/2023

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi odbioru, transportu i przekazania do unieszkodliwienia odpadów medycznych oraz innych odpadów wytwarzanych przez Zamawiającego.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

Przekierowanie na platformę

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Numer postępowania 12/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00267174/01 z dnia 2023-06-20

Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast