Diagnosta laboratoryjny

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zatrudni,
w pełnym wymiarze czasu pracy, DIAGNOSTĘ LABORATORYJNEGO W DZIALE LABORATORYJNYM  – Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Biorców.

Wymagania kwalifikacyjne:
– wykształcenie wyższe
– prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Zakres:

– wykonywanie badań  w pełnym zakresie serologii (badania konsultacyjne)

 

Oferujemy:

– wsparcie adaptacyjne

– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

– rozwój osobisty: podnoszenie kwalifikacji, udział w szkoleniach, zdobywanie bogatych
doświadczeń zawodowych

– satysfakcję z pracy w przyjaznym i życzliwym gronie współpracowników

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji

Kontakt telefoniczny: 68 3298366 lub 68 3298363

Adres mailowy: [email protected]

 

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 02/2023/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest wykonywanie badań w zakresie badań Immunologii Transfuzjologicznej, Preparatyki i Wydawania składników krwi w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 09-03-2023 roku. Termin składania ofert: 17-03-2023 roku, do  godz. 10:30. Data otwarcia ofert: 17-03-2022roku, godz. 11.30.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

01/2023/KO

Przedmiotem Konkursu Ofert w Sprawie Zawierania Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych jest jednoczesne wykonywanie badań wirusów: RNA-HCV, DNA-HBV, RNA-HIV w materiale pobranym od dawców.

Dostawa wraz z instalacją dwóch wirówek do preparatyki krwi pełnej.

Numer postępowania 2/P/2023/UE

Typ postępowania: Postępowanie o wartości zamówienia powyżej progu unijnego.
Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony.
Ogłoszenie nr Dz.U./S S48 140302-2023-PL z dnia 08.03.2023
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Pięlęgniarka

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,  ul. Zyty 21,

zatrudni PIELĘGNIARKĘ

Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie medyczne – pielęgniarstwo i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV, wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, pocztą na adres Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21 lub elektronicznie na adres e-mail: [email protected].

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt telefoniczny:

· Dział Kadr: Marta Sokół, tel. 68 329 83 66

· Sekretariat, tel. 68 329 83 63

Dostawa odczynników monoklonalnych i surowic diagnostycznych.
Numer postępowania 4/P/2023

Typ postępowania: Postępowanie krajowe.
Tryb udzielania zamówienia: Tryb podstawowy.
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00120063/01 z dnia 2023-03-03
Przekierowanie na platformę: https://rckikzg.ezamawiajacy.pl/pn/rckikzg/demand/notice/public/59172/details

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast