12/ZO/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu dla promocji krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

11/ZO/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę kalendarzy trójdzielnych na 2022 rok.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

 

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast