Łukasz Kot

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH nr sprawy 01/2022/KO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem Konkursu ofertjest udzielanie świadczeń zdrowotnych na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jednoczesnego wykonywania badań wirusów: RNA-HCV, DNA-HBV, RNA-HIV w materiale pobranym od dawców krwi w RCKik w Zielonej Górze.

Data umieszczenia ogłoszenia o konkursie: 10-03-2022 roku. Termin składania ofert: 21-03-2022 roku, do  godz. 13:00. Data otwarcia ofert: 21-03-2022roku, godz. 13:15.

Miejsce składania ofert: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21.

Pielęgniarka – Oddział Terenowy Międzyrzecz/Sulęcin

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze,
 ul. Zyty 21, zatrudni pielęgniarkę - Oddział Terenowy Międzyrzecz/Sulęcin

Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie medyczne – pielęgniarstwo i prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy prosimy o przesłanie CV, wraz z dołączoną klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji, pocztą na adres Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 21 lub elektronicznie na adres e-mail: dyrekcja@rckik.zgora.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kontakt telefoniczny:
· Dział Kadr: Marta Sokół, tel. 68 329 83 66
· Sekretariat, tel. 68 329 83 63

4/ZO/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawy plastrów aktywnych dla dawców po oddaniu krwi.
Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).
Przekierowanie na platformę

3/ZO/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na przeglądy konserwacyjne i naprawy awaryjne komór mroźniczych i chłodniczych użytkowanych przez Zamawiającego.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

2/ZO/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę odczynników i surowic diagnostycznych.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

1/ZO/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania i urządzenia biurowego.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP)

Przekierowanie na platformę

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast