Przetargi_ext

6/ZOW/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia.

  1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji dwóch zadań:

1.1  zadanie 1: wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej Nadzoru) w zakresie prowadzonych robót budowlanych dotyczących budowy budynku Działu Laboratoryjnego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz zagospodarowaniem terenu przyległego,

1.2  zadanie 2: wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej Nadzoru) w zakresie prowadzonych robót budowlanych dotyczących remontu adaptacyjnego pomieszczeń Działu Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją dawców krwi oraz miejscową przebudową wybranych elementów konstrukcyjnych i budowlanych oraz zainstalowaniem małego dźwigu towarowego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

4/ZOW/2022

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji dwóch zadań:

  • zadanie 1 /I etap: Opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej,
  • zadanie 2 / II etap: Zarządzanie projektem, wraz z koordynowaniem działań projektowych,

dla projektu z funduszy Unii Europejskiej „Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzętowe w celu zwiększenia efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem skutków kryzysu SARS-Cov-2”.

Postępowanie jest nieobjęte regulacją ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 PZP).

3/ZOW/2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, ul. Zyty 21 zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczących prac remontowo adaptacyjnych pomieszczeń użytkowanych przez Dział Dawców i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją dawców krwi.

Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz
z uzyskaniem wymaganych pozwoleń/zgód niezbędnych do realizacji zadania dotyczącego prac remontowo adaptacyjnych pomieszczeń użytkowanych przez Dział Dawców
i Pobierania wraz z poczekalnią i rejestracją dawców krwi.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast